Acupunctuur Marieke

Werkwijze

langwerpig
Algemeen
Het mooie van de Chinese geneeswijze is dat de mens in zijn totaliteit beschouwd wordt: zowel het fysieke als het psychische functioneren. Klachten staan bijna nooit op zichzelf. Ze komen vaak voort uit de erfelijke aanleg, bepaalde gewoontes, trauma’s of emoties, welke de balans in jezelf verstoren. Lichaam en geest zijn één, wat ertoe leidt dat deze verstoringen zowel een lichamelijke als een mentale uitingsvorm kunnen krijgen. Deze visie is te herkennen in de hele manier van werken. Tijdens de consulten wordt er indien nodig breder gekeken dan de hoofdklacht waar u mee naar binnen bent gestapt.

Eerste consult
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek. In dit gesprek komen natuurlijk allereerst uw klachten en vragen uitgebreid aan bod. Volgens de Chinese geneeswijze zijn klachten meestal een uiting van een onderliggende disbalans. Dat geldt zeker bij chronische klachten. Omdat “alles met alles” samenhangt is het van belang het totale functioneren in beeld te brengen. Dan pas is het mogelijk een goede Chinese diagnose te stellen. Daarom besteed ik ook veel tijd aan het uitvragen van allerlei andere gezondheidsaspecten. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Aan de polsslagader en de tong valt veel af te lezen. Het voelen van de pols en het bestuderen van de tong maken om die reden standaard deel uit van het lichamelijk onderzoek. Op basis van de uitkomsten van de intake stel ik een behandelplan op dat ik met u doorspreek. Vaak wordt aansluitend aan de intake een start gemaakt met de behandeling. U moet er rekening meehouden dat een eerste consult zo’n anderhalf uur in beslag neemt.

Tijdens het eerste consult is er ook aandacht voor eventuele reguliere diagnoses of medicatiegebruik. Mochten er tijdens dit gesprek zaken naar voren komen die mogelijk wijzen op een ernstige aandoening, zal ik u verzoeken eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens de acupunctuurbehandeling te starten.

Vervolg consulten
Afhankelijk van de uitkomsten van het intakegesprek, wordt er in overleg gekozen voor (laser)acupunctuur, eventueel aangevuld met technieken als moxa en cupping. Omdat klachten vaak voortkomen uit bepaalde gewoontes, zal er ook aandacht worden besteed aan het geven van leefstijladviezen. Dit geeft u de mogelijk zelf bij te dragen aan uw eigen herstelproces en kan er naar de toekomst toe voor zorgen dat klachten niet opnieuw de kop op te steken of beter beheersbaar blijven. Vervolgconsulten duren ongeveer een uur.