Acupunctuur Marieke

Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding consultenlangwerpig6b
Acupunctuur zit bij veel zorgverzekeraars in een aanvullende pakket, mits uitgevoerd door een therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong (NVTCG Zhong), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de koepelorganisatie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB). Hierdoor komen de consulten bij Acupunctuur Marieke in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding bij veel zorgverzekeraars.

Als u aanvullend verzekerd bent, betekent dat in de praktijk vaak dat de kosten van de consulten tot een door de verzekeraar vastgesteld maximum bedrag vergoed worden. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de consulten en tot welk bedrag, kunt u terugvinden in uw eigen polisvoorwaarden of op independer.nl.

Om de consulten vergoed te krijgen, moet u zelf uw factuur indienen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen risico geldt niet voor acupunctuur
Kosten van een acupunctuurbehandeling gaan niet ten koste van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, en dus niet voor zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt.